Gå till:

Bränsleuppföljning för 74 tons flisfordon

Foto: Andreas Lindholm/Södra
Lastbilar på 74 tons bruttovikt sparar bränsle jämfört med konventionella lastbilar på 60 ton. Lastfyllnadsgraden är dock viktig för att kunna tillvarata potentialen fullt ut.

Artikeln är en sammanfattning baserad på Arbetsrapport 890-2015.

ETT-projektets syfte är att sänka bränsleförbrukningen och minska miljöpåverkan i samband med transport av rundvirke och flis.

Syftet med denna studie var att under en begränsad tidsperiod, så kallade ”Fokus­veckor” undersöka skillnaden i bränsleförbrukning för HCT-fordon (High Capacity Transport) med en bruttovikt på 74 ton, jämfört med konventionella flisfordon som har en bruttovikt på 60 ton. Data om bränsle­för­brukning, körda sträckor och invägda lastvikter har registrerats och analy­serats för ett HCT-fordon och två konventionella flis­fordon.

Resultatet visade att under den aktuella tidsperioden och efter rådande förutsättningar, hade 74-tonsflisfordonet en bränsleförbrukning som var 7,5% lägre vid 50% lastkörningsgrad, jämfört med de konventionella flisfordonen. Vid transport av cellulosaflis hade 74-tonsflisfordonet inga problem att nyttja sin fulla potential, däremot vid spåntransport var lastfyllnadsgraden 90% på grund spånets lägre densitet.

Resultaten bekräftar tidigare studier, som också visat på betydelsen av lastfyllnadsgrad för att fullt ut kunna tillvarata potentialen med 74 tons bruttovikt.

Läs rapporten i sin helhet på länken nedan.

Nr 39-2016    Publicerad 2016-04-01 07:00
Transport & logistik
Transportfordon
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Victor

Asmoarp

Tidigare anställd

Johanna Funck

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.