Gå till:

Skotning av grot direkt efter avverkning eller efter hyggeslagring?

Denna rapport redogör för fördelar och nackdelar med de olika strategierna att skota groten direkt efter avverkning eller först efter lagring på hygget.

Sedan 1980-talet har rekommendationen varit att grot ska hyggeslagras under en sommar för att torka och ”barra av”. Torkningen ökar det effektiva värme­värdet och därigenom det ekonomiska värdet för den levererade mäng­den grot samt minskar uttaget av näringsämnen, vilket kan påverka skogs­produk­tionen. Hyggeslagring innebär samtidigt att grotskotningen måste utföras av en annan maskin än den som skotade rundvirket, vilket medför en extra maskin­flytt som i sin tur ökar kostnaden för grotuttaget. Att grotskotningen kon­cent­re­ras till bar­­marks­­­perioden innebär att mark­beredning inte kan ut­föras under sommaren efter avverkningen, eftersom grothögarna finns kvar på hygget. Intresset för att skota groten direkt efter avverkning och torka den i en välta vid väg har ökat, då det ses som ett sätt att undvika dessa nackdelar.

En genomgång av befintlig litteratur har genomförts för att ge en översikt av effekterna av dessa två uttagsstrategier för grot:

  • Skotning av grot till välta vid väg direkt efter avverkning.
  • Hyggeslagring av grot under en sommar innan grotskotning till välta vid väg.

Litteraturstudien visar att:

  • Oavsett uttagsstrategi så blir mer än 20 procent av groten kvar på hygget.
  • Hyggeslagring av groten är ingen garant för att barren faller av och näring utlakas.
  • Hyggeslagrad grot är inte torrare än vältlagrad vid leverans.
  • De eventuella effekter som valet av uttagstrategi har på den framtida tillväxten bör vara mindre än det man kan se i försöken med helträds­uttag.
  • Skotning av färsk grot frigör hygget för markberedning och återplante­ring redan första sommaren efter avverkning, d.v.s. minst ett år tidigare än om groten skall hyggeslagras.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 150-2015    Publicerad 2015-11-25 08:20
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.