Gå till:

Arbetsmiljö vid skogsbränslehantering

Hur kan påverkan av buller minskas, olyckor förhindras och bra arbetsställningar uppnås inom skogsbränslehanteringen? Det är frågor som besvaras i denna sammanställning.

Utifrån flera års arbetsmiljöforskning inom skogsbränslehantering har mycket kunskap sammanställts fram till 2014. Kunskapen har växt fram i ett samarbete mellan forskare, förare och entreprenörer.

För att göra kunskapen tillgänglig och lyfta betydelsen av god arbetsmiljö har sex moduler tagits fram. Modulerna är utformade som ett bildspel inkluderande råd och rekommendationer gällande arbetsmiljöfrågor. Bildspelen är riktat till såväl förare och entreprenörer, som uppdragsgivare. De är indelade utifrån olika arbetsuppgifter vid skogsbränslehantering.

  • Arbetsmiljö vid inköp av ekipage – entreprenörer, förare
  • Arbetsmiljö vid utveckling av ekipage - entreprenörer, förare
  • Planering för god arbetsmiljö – förare, entreprenörer, uppdragsgivare
  • Arbetsmiljö vid stubbskörd - förare, entreprenörer, uppdragsgivare
  • Arbetsmiljö vid skotning - förare, entreprenörer, uppdragsgivare
  • Arbetsmiljö vid sönderdelning - förare, entreprenörer, uppdragsgivare

Modulerna är tänkta att användas i grupp, men kan också användas enskilt. Bilderna är uppbyggda med fakta, tips och råd, samt frågor som underlag till diskussion och erfarenhetsutbyte, alternativt egen reflektion. Till bilderna finns hjälptext som ger mer information och underlag för fördjupning.

Litteraturhänvisningar till fördjupade populärvetenskapliga och vetenskapliga rapporter, samt aktuella föreskrifter finns tillgängliga inom respektive modul.

Materialet finns tillgängligt på Högskolan Dalarnas webbsida.

Nr 2-2015    Publicerad 2015-01-07 12:53
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Ann Hedlund

Högskolan Dalarna
 023-778902

Ing-Marie Andersson

Högskolan Dalarna
 070-6567020
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.