Gå till:

Prestationshöjning vid flerträdshantering i gallring

Tekniken med flerträdshantering i gallring har studerats sedan slutet av 1980-talet. Men de studier som gjorts genom åren har gett skiftande resultat vad gäller prestationsökningen.

I Arbetsrapport 796-2013 redovisar Skogforsk därför en sammanställd bild av alla studier och data från några skogsföretags driftuppföljning. Studien visar på att det är möjligt att öka prestationen mellan 0 och 17 procent i medelstamsintervallet 0,12-0,02 m3fub.

På senare år har flerträdshantering i gallring kommit igång på allvar. Resultaten visar att flerträdshantering höjer produktiviteten vid tillvaratagande av klena träd och är en nyckel till lönsamhet. Potentialen är störst i bestånd med låg medelstam (0,02 – 0,05 m³fub) och höga antal uttagna stammar per hektar. 

Nr 35-2013    Publicerad 2013-09-04 11:35
Företagande
Nyckeltal
Teknik & maskinarbete
Avverkning
Skogsbränsle
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.