Gå till:

Få skador med välrisad väg

"Det är påtagligt hur stor effekten är av att skydda marken", säger skogforskaren Eva Ring i tidningen Vision. Det hon talar om är resultaten från nya körskadeförsök, som Skogforsk har anlagt i samarbete med SLU och METLA.

Här undersöker man hur körning påverkar marken i olika delar av en sluttning och utvärderar effekten av att täcka marken med ris eller stockbroar (markskonare).

Utan stockbroar och ris blev det djupa spår efter flera överfarter med en fullastad skotare, men med ordentligt med ris respektive stockbroar undvek man spårbildning. Inte så oväntat kanske, men nästa steg är att analysera den övriga påverkan drivningen medför, som bränsleåtgång, kompaktering, frigörelse av kvicksilver samt omsättning av kol och kväve.

 

Läs fördjupning

– När vi har alla data gör vi en kolbudgetanalys och andra analyser. Man kan till exempel jämföra hur mycket diesel det går åt för att utföra åtgärder som krävs för att skydda marken, och räkna på energivinst eller förlust för att ta ut grot jämfört med att använda den för markskyddande åtgärder, säger Eva Rings kollega Lasse Högbom.

– En viktig del är också att vi kommer att kunna sätta en prislapp på vad det kostar att skydda marken med ris eller stockmattor, tillägger Eva Ring.

Inventeringsprojektet och fältförsöken kompletterar varandra och förväntas bidra med värdefull information under flera decennier. I arbetet ingår även en enkätstudie där cirka 1500 maskinförare, skogsentreprenörer, virkesköpare, inspektorer, planerare med flera har svarat på frågor om drivning och körskador. Resultatet från enkäten kommer enligt planen att publiceras under 2013 i samarbete med Umeå universitet.

Om fältförsöken


Fältförsöken har anlagts i fyra slutavverkade sluttningar på normal skogsmark. Provytorna ar cirka 15 meter breda och 100 meter eller längre beroende på område. Nar bestånden avverkades vintern 2011-2012 körde skördaren och skotaren på risade stickvägar mellan provytorna för att undvika körning på själva provytorna. Sommaren 2012 utsattes provytorna i det ena området för fyra olika behandlingar med en fullastad skotare; ingen körning, körning på ris, körning utan att skydda marken och körning på stockbroar.
I sommar kommer även det andra försöksområdet att behandlas. Fältförsöken ingår i ett projekt som drivs i samarbete mellan forskare på Skogforsk, SLU, Umeå universitet och METLA och finansieras av Formas. Holmen Skog är markvärd för försöken. Text: Kristina Sundbaum

Nr 47-2013    Publicerad 2013-02-28 11:46
Teknik & maskinarbete
Drivningsplanering
Avverkning
Hänsyn
Markskador
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.