Gå till:

Attityder och åsikter med koppling till körskador inom olika yrkesgrupper i skogsbruket

Foto: Eva Ring, Skogforsk
Skogen fyller flera behov i samhället i dag och dess värde kan variera från produktionsvärdet, ekologiska värdet, till dess rekreationsvärde för människor. I en enkätstudie har attityder och åsikter om körskador och möjliga motåtgärder undersökts bland olika yrkesgrupper som arbetar i det svenska skogsbruket.

I dag ses människor som tydliga konsumenter av de skogliga värdena, vilket har resulterat i att större vikt läggs på det ekologiska värdet och rekreationsvärdet. En av de stora utmaningarna för skogsbruket är således att förvalta skogen på ett sätt som maximerar det ekonomiska resultatet samtidigt som det har få eller inga negativa effekter på de ekologiska värdena eller på rekreationsvärdena. Att undvika att orsaka körskador är ett exempel på detta. Risken för att orsaka körskador är oftast störst i samband med slutavverkning. Hur utförandet blir på en enskild avverkningstrakt är ett resultat av en process som involverar flera olika aktörer och stadier, och som slutförs i en miljö där förhållandena varierar över både tid och rum. Att förstå vilka attityder och åsikter om körskador som aktörerna i denna process har, kan bidra till att man kan utveckla metoder eller arbetssätt som leder till färre körskador.

 

Läs mer i Arbetsrapporten nedan (skriven på engelska med en svensk sammanfattning).

Nr 57-2014    Publicerad 2014-01-15 13:36
Hänsyn
Markskador
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.