Gå till:

Vem besöker Kunskap Direkt och vad tycker de?

Ett sammandrag av hur målgruppernas behov och synpunkter har tagits till vara i utvecklingen av Kunskap Direkt. Här redovisas även webbenkäter som ger en bild av vilka som använder webbsidan och vad de tycker om systemet.

Kunskap Direkt är ett webbaserat rådgivningssystem om skötsel av skog, www.kunskapdirekt.se. Målgruppen är i första hand skogsägare och deras rådgivare, men systemet används också av entreprenörer, skogsstudenter och lärare.

I denna rapport ges ett sammandrag av hur målgruppernas behov och synpunkter har tagits till vara i utvecklingen av Kunskap Direkt, och dessutom redovisas webbenkäter som ger en bild av vilka som använder webbsidan och vad de tycker om systemet.

Nr 21-2012    Publicerad 2012-02-22 13:30
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Mats Hannerz

Silvinformation AB
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.