Gå till:

Skogsbränslets metoder, sortiment och kostnader 2011

För att beskriva skogsbränsleverksamhetens metoder, sortiment och kostnader 2011 genomfördes en enkät. Kostnaden för skogsbränsle ökade med cirka sju procent från 2010, något varierande beroende på sortiment.

För två år sedan genomfördes den första skogsbränsleenkäten, som avsåg förhållandena 2009. Syftet var att beskriva skogsbränsleverksamhetens metoder, sortiment och kostnader. Årets enkät har genomförts med ungefär samma uppgiftslämnare, men med något annorlunda volymer. Bedömningen är att kostnaderna fritt bilväg och fritt slutkund är relativt jämförbara mellan åren, trots att metoder och metodandelar förändrats något.

Under 2011 ökade kostnaden för skogsbränsle i förhållande till 2010 från 173 till 185 kr/m3s, dvs. en ökning med ca 7 %. Kostnadsökningarna för grot och klena träd från gallring var mindre än för bränsleved och stubbar.
Underlaget omfattar ännu endast tre år varför det är för tidigt att se några stabila trender över tiden. Det är därför angeläget att fler enkäter kan läggas till underlaget.

Nr 1-2012    Publicerad 2012-01-01 12:57
Företagande
Nyckeltal
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.