Gå till:

Plantaktuellt nr 4 2011

Nya giftfria snytbaggeskydd, douglasgran, plantforskning i Dalarna och Plantskolan om odlingsbehållare i detta nummer av Plantaktuellt.

Utvecklingen av icke-kemiska skydd mot snytbagge går snabbt framåt. I en artikel i Plantaktuellt beskrivs läget för skydd som Bugstop, Conniflex, Multipro och vaxning. Fler skydd är under testning vid SLU:s försökspark i Asa. Douglasgranen har potential att komplettera granen i det sydsvenska skogsbruket. Nya fältförsök ska undersöka hur etableringen kan förbättras, bland annat genom val av rätt proveniens. Hemma-hos-reportaget gör denna gång ett nedslag i plantforskningsstationen i Vassbo utanför Borlänge. Här huserar Högskolan Dalarnas plantforskare efter att de lämnade Garpenbergs lokaler. I Plantskolans lektion 16 ges en beskrivning av de olika plantbehållare som finns och har funnits på marknaden. Det har varit en stark utveckling från de första behållarna med släta insidor till behållare som bidrar till bättre styrning av rötter.

Plantaktuellt startade 1997 som ett populärvetenskapligt nyhetsbrev från Högskolan Dalarna. Från och med år 2000 gavs Plantaktuellt ut i samarbete mellan Skogforsk och Högskolan Dalarna, och 2007 tillkom även SLU i redaktionen. Plantaktuellt kom ut med fyra nummer per år till och med 2012. Den främsta målgruppen har hela tiden varit skogsbrukets plantskolor, men Plantaktuellt riktade sig också till de som arbetar med skogsvård samt till forskare inom plantor och föryngring.

Nr 89-2011    Publicerad 2011-01-01 00:01
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Mats Hannerz

Silvinformation
 070-528 85 54

Anders Lindström

Kristina Wallertz

SLU
 0472-26 31 72
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.