Gå till:

Plantaktuellt nr 2 2011

Såddpucken, plasttält i fröplantager, Tubesprout, röjnings- och planteringsstatistik och snytbagge i Norrland i detta nummer av Plantaktuellt.

Såddpucken är en innovation som kan förenkla skogsodlingen. En pressad torvpuck med ett frö läggs ut i gropar i markberedningsfläckar. Pucken har utvecklats och testats under flera år, och i artikeln beskrivs läget för Såddpucken. I fröplantager är det viktigt att minimera inkorsningen av främmande pollen. En metod som testas i Ångermanland är att spänna ett stort plasttält över fröträden för att därmed få träden att starta och blomma tidigare än omgivningen. En ny föryngringsmetod, Tubesprout, har tagits fram av ett företag. Plantorna växer upp i cellulosabaserade rör som fylls med torv i nedre delen. Tubesprout kan användas som såddmetod eller för odling av miniplantor, och Högskolan Dalarna har gjort en första studie av systemet. Nya resultat från snytbaggegruppen vid SLU visar att även Norrlands hyggen kan drabbas av snytbaggeskador, dock inte lika allvarligt som i södra Sverige.

Plantaktuellt startade 1997 som ett populärvetenskapligt nyhetsbrev från Högskolan Dalarna. Från och med år 2000 gavs Plantaktuellt ut i samarbete mellan Skogforsk och Högskolan Dalarna, och 2007 tillkom även SLU i redaktionen. Plantaktuellt kom ut med fyra nummer per år till och med 2012. Den främsta målgruppen har hela tiden varit skogsbrukets plantskolor, men Plantaktuellt riktade sig också till de som arbetar med skogsvård samt till forskare inom plantor och föryngring.

Nr 87-2011    Publicerad 2011-01-01 00:01
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Mats Hannerz

Silvinformation
 070-528 85 54

Anders Lindström

Kristina Wallertz

SLU
 0472-26 31 72

Eva Stattin

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.