Gå till:

Skogsbränsle: sortiment, metoder och kostnader 2010

Under 2010 ökade den samlade kostnaden för skogsbränsle från 170 till 173 kr/m3s d.v.s. en ökning med ca 2 procent. Kostnaderna för grot och klena träd ökade, men minskade för bränsleved och stubbar. Den rapporterade volymen ökade med ca 14 procent.

Förra året genomfördes Skogforsks första skogsbränsleenkät. I år har ytterligare en enkät genomförts med ungefär samma uppgiftslämnare, dock med något andra volymer. Bedömningen är att kostnaderna fritt bilväg och fritt slutkund är relativt jämförbara mellan åren, medan de ingående delkostnaderna varierar en del. Underlaget omfattar endast två år och det är för tidigt att se några trender. Det är därför angeläget att återkommande enkäter läggs till underlaget.

Nr 1-2011    Publicerad 2011-01-01 00:01
Företagande
Nyckeltal
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.