Gå till:

INGVAR – en gallringsmall och planeringsinstrument

INGVAR är ett datorbaserat beslutsstöd för avverkningsplanering. På ett överskådligt sätt ger INGVAR skogsägaren kort- och långsiktiga effekter av olika åtgärder och prognoser för beståndets utveckling och virkesuttag i gallringar och slutavverkning.

INGVAR (Interaktiv beståndsvariator) är ett dataprogram som hjälper skogsägaren att avgöra lämplig tidpunkt för gallring och slutavverkning av gran- och tallbestånd. Användaren kan själv specificera gallringen varefter programmet beräknar uttagets medelstam, gagnvirkesvolym m.m.

Programmet kan göra tillväxtprognoser fram till slutavverkning och ge förslag på tidpunkter för alla kommande avverkningar och dess uttag. Användaren kan själv ange tidpunkter och andra förutsättningar. Med programmet kan effekten av olika skötselstrategier analyseras. Det kan t.ex. visa hur framtida beståndsutveckling och virkesuttag påverkas av olika röjningsstyrkor och gallringsformer.

Programmet är lätt att använda och kräver inga avancerade förkunskaper. Många privata skogsägare kommer sannolikt att komma i kontakt med INGVAR via sin rådgivare.

Nr 10-2008    Publicerad 2008-01-01 10:00
Skogsskötsel
Gallring
Programvaror
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Staffan

Jacobson

Tidigare anställd

Folke

Pettersson

Tidigare anställd
 070 - 213 85 61

Kenneth Nyström

SLU
 090-1786 83 64,

Bengt Övergaard

 0734-481 321,
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.