Gå till:

Tillväxt i skogsvårdsföretag

Efterfrågan på skogsvårdstjänster och antalet skogsvårdsföretag har ökat mycket kraftigt under senaste 10–15 åren.

I denna studie har framgångsfaktorer för tillväxt bland skogsvårdsföretag under skogsvårdsbranschens expansionsfas identifierats.

Studiens syfte har också varit att förutsäga framgångsfaktorer för tillväxt när branschen går från expansionsfas till stabiliseringsfas d.v.s. när efterfrågan på skogsvårdstjänster inte ökar lika snabbt och då ökningen av antalet skogsvårdsföretag blir betydligt lägre än de senaste åren.

Framgångsfaktorerna identifierades via intervjuer, och dessutom genomfördes en litteraturstudie där företagsutveckling och företagstillväxt i andra branscher studerades. Resultaten från studien visar att under expansionsfasen var följande faktorer mycket viktiga för företagens tillväxt:

  • Företagsledarnas inställning och agerande
  • Kundfokus
  • Kvalitet
  • Pris
  • Konkurrenssituationen i skogsvårdsbranschen

Studien indikerar att i en framtida stabiliseringsfas kommer kundfokus och kvalitet som tidigare var framgångsfaktor för tillväxt att bli grundförutsättningar för att skogsvårdsföretagen skall finnas kvar på marknaden.

Nr 43-2007    Publicerad 2007-01-01 06:31
Företagande
Ledarskap
Organisation
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.