Gå till:

Skogsägare vill ha individuellt anpassade skogsbruksplaner

Det behövs ett nytänkande vad gäller skogsbruksplaner. Olika skogsägare har olika behov av beslutsunderlag och här föreslås en mer flexibel utformning av skogsbruksplanen.

Skogforsk har utarbetat ett koncept för individuellt anpassade skogsbruksplaner. Markägaren kan fritt välja mellan tio olika tjänster med olika syften och tidshorisonter. Markägaren kan också välja noggrannhet för insamling av fältdata, antingen dagens subjektiva metod med relativt låg noggrannhet, eller en dyrare objektiv datainsamling med systematiskt utlagda provytor.
En viktig del i plankonceptet är ett inledande samtal, där man diskuterar ägaren ekonomiska och andra värden som påverkar skogsbruket, t.ex. bestånd som av känslomässiga skäl inte ska avverkas.
I en intervjuundersökning har Skogforsk testat det nya plankonceptet på 15 skogsägare. Intervjun var utformad som ett inledande planeringssamtal och avslutades med en fiktiv beställning. Det visade sig att ingen skogsägare då valde enbart en traditionell skogsbruksplan – alla valde sin unika kombination av tjänster. Merparten var villiga att betala mer än för en traditionell plan och många valde den mer noggranna datainsamlingen.

Nr 5-2005    Publicerad 2005-01-01 00:05
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Ingemar Eriksson

 018-18 85 79

Folke

Pettersson

Tidigare anställd
 070 - 213 85 61
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.