Gå till:

Hybridlärk – ett bra komplement till gran i södra Sverige

Hybridlärk, en korsning mellan japansk och europeisk lärk, har hög ungdomstillväxt och kan med god ekonomi drivas i omloppstider ner mot 35–40 år.

Efter orkanen Gudrun söker många skogsägare alternativ till gran. Hybridlärk är ett sådant tänkbart trädslag. Den växer bra på granmarker och äldre träd i välgallrade skogar anses vara relativt stabila och stormsäkra. Hybridlärken har också en acceptabel resistens mot lärkkräfta. Däremot är den känslig för rotröta och virket anses inte vara så rötbeständigt som tidigare framförts.
Det finns stor potential att förbättra hybridlärkens genetiska egenskaper, det idealiska vore om de sorter som växer bra också hade en bra stamkvalitet.  Erfarenheten av hybridlärk är begränsad och kunskap krävs om dess produktion och kvalitet, uthållighet, ståndortens och skogsskötselns inverkan på produktion och virkets hållbarhet. Dessutom bör skogsodlingsmaterialets genetiska egenskaper förbättras. Idag bedrivs ett mindre projekt för att ta fram ett bättre material för södra Sverige.

Nr 15-2005    Publicerad 2005-06-01 00:16
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Marie

Larsson-Stern

Tidigare anställd

Lars-Göran

Stener

Tidigare anställd

Per-Magnus Ekö

SLU
 040-415 191
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.