Gå till:

Storskalig biologisk bekämpning av skadeinsekter i granfröplantager

Under våren och sommaren 2002 utfördes ett storskaligt försök för att bekämpa grankottmott, grankottmätare och grankottvecklare i en granfröplantage, Ålbrunna i Uppland.

De svenska granfröplantagerna drabbas regelbundet av skadeinsekter med stort produktionsbortfall av frö som följd. Skadegörarna utgörs av fjärilslarver, gallmyggelarver, en stekellarv och en fluglarv (tabell 1). Dessa insekter påverkar både fröproduktionen och kvaliteten på de frön som produceras.

Nr 20-2003    Publicerad 2003-01-01 00:40
Skogsskador
Insektsskador
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.