Gå till:

Kemiska bekämpningsmedel i svenska skogsplantskolor

Foto: Jörgen Hajek
Förbrukningen av fungicider år 2000 var i genomsnitt 3,9 kg per miljon producerade plantor hos de sydsvenska plantskolorna. Plantskolorna i norr klarade samma uppgift med 0,9 kg.

Användningen av kemiska bekämpningsmedel i skogsplantskolor innebär risker både för spridning av bekämpningsmedelsrester till miljön och för hälsoskador hos dem som arbetar med plantorna. Under det senaste decenniet har ett omfattande arbete lagts ned på att få bort farliga preparat och att minska risken för att personal exponeras för medlen.

Nr 32-2002    Publicerad 2002-01-01 00:29
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Mats Hannerz

Skogforsk

Christer Nyström

Högskolan Dalarna
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.