Gå till:

Naturvärdesbedömning av naturvårdsavtal och NOKÅS-objekt samt markägarenkät om Skogsvårdsorganisationens naturvårdsarbete

Foto: Lena Gustafsson
Naturvårdsavtal bedöms vara ett bra instrument för att bevara och utveckla naturvärden och tycks särskilt lämpliga för dynamiska naturtyper där naturvårdsinriktade skötselåtgärder är angelägna.

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som tecknas mellan staten och en skogsägare. Avtal används främst i sådana fall där en anpassad skötsel gynnar naturvärden och fungerar mer sällan som områdesskydd. Även områden som bör lämnas orörda är i vissa fall lämpliga objekt, t.ex. nyckelbiotoper som av formella skäl (storlek, biotoptyp) inte omfattas av ett biotopskydd.

Nr 8-1997    Publicerad 1997-01-01 00:59
Hänsyn
Naturhänsyn
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lena Gustafsson

Skogforsk
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.