Gå till:

Selektion under plantskoleskedet

Barrotsodling innebär ett urval
Foto: Kristina Wallertz
I artikeln diskuteras skillnader i urvalseffekter som kan uppstå vid växthusodling av täckrotsplantor och barrotsodling på friland där miljön kan ge en naturlig selektion.

Författaren diskuterar kring vilka tänkbara positiva urvalseffekter det bortfall av plantor som sker vid barrotsodling både under odling utomhus på friland och vid de olika sorteringstillfällena. Mer än 60 % av ursprungsmaterialet reduceras ofta vid barrotsproduktion. För täckrotsodling är förhållandena radikalt annorlunda där varje planta får så bra förhållande att bortfallet är mycket begränsat. Detta kan innebära ökade risker för att täckrotskulturer innehåller en större andel självpollinerade individer, vilka ur genetisk synpunkt är olämpliga att använda som föryngringsmaterial. I artikeln efterlyses studier på hur olika odlingssätt påverkar den genetiska utgallringen.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 37-1996    Publicerad 1996-11-04 12:35
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Staffan Jensen

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.