Gå till:

Lagringsbarhet - en jämförelse mellan långnatts- respektive obehandlad tall

Invintrade tallplantor
Foto: Mats Hannerz
Artikeln sammanfattar resultat från ett jämförande försök med kartonglagrad dubbelbarr- respektive enkelbarrtall för höstplantering.

Hypotesen vid starten av försöket var att tallplantor som långnattsbehandlats för att åstadkomma dubbelbarrkaraktär är känsligare för lagring i kartong i samband med höstplantering än den konventionella enkelbarrtallen. Ett flertal tester gjordes för att via bland annat temperatur- och vattenstress framkalla eventuella skillnader i känslighet för höstlagring mellan planttyperna. Några skillnader i lagringsbarhet mellan plantyperna kunde inte påvisas. Däremot innebar höstlagring i täta kartonger ett allvarligt risktagande för skadligt höga temperaturer i kartongerna varför hålslagning rekommenderas.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 22-1995    Publicerad 1995-11-04 12:18
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.