Gå till:

Plantstorlek och föryngringsresultat

Tallplantor odlade 180 dygn med tätheten 100, 300 resp. 900 plantor per kvadratmeter.
Foto: Jonas Palm
Lämplig plantstorlek handlar om en avvägning mellan kostnader och resultat i fält. I artikeln beskrivs ett projekt kring plantstorlekens betydelse.

Plantegenskaper kan grovt delas in i plantstorlek och plantvitalitet. Storleken på plantan beror på hur länge och hur tätt plantorna har odlats i plantskolan, men också hur fort de har vuxit. Lång odlingstid och gles odling ökar produktionskostnaden, och en lämplig plantstorlek måste därför avvägas mot produktionskostnaden. Bördigare, och på andra sätt svårare, föryngringslokaler kan behöva större plantor. I en artikel i serien Plantnytt beskrivs principerna för plantans biomassa och höjdutveckling vid olika planttäthet. Där beskrivs också den försöksserie som skulle anläggas i ett plantstorleksprojekt. Några resultat presenteras dock inte.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 4-1988    Publicerad 1988-08-08 12:12
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Håkan Hultén

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.