Gå till:

Plantrötters frosttolerans

Lagringssituation som medför risk för rotskador.
Foto: Anders Lindström
I början av hösten kan plantrötter skadas av även lindrig frost. Efter hand ökar härdigheten men det är ändå viktigt att skydda rötterna mot frysskador.

Frilandslagrade täckrotsplantor löper alltid en risk att exponeras för långa rottemperaturer, särskilt om de står på upphöjt underlag eller om snötäcket är tunt. I en artikel i serien Plantnytt redovisas resultaten från en studie av tall- och granplantors tolerans mot låga temperaturer i rotzonen. I början av hösten (september) kan minus 5 grader vara tillräckligt för att döda hela rotsystemet. Under hösten byggs härdigheten upp och rötterna klarar nu lägre temperaturer, men vid temperaturer på minus 10 grader påverkas rottillväxtkapaciteten kraftigt. I artikeln beskrivs de tröskeltemperaturer som innebär rotsystemets död. När plantan är som mest härdig är den minus 25 grader, men avhärdning gör att tröskelvärdet för dödliga skador ökar sedan snabbt under våren. Tallen är mer känslig än granen, visar studien. Sent sådda plantor är också mer känsliga än tidigt sådda. Författaren rekommenderar att rötterna aldrig utsätts för lägre temperaturer än minus tio grader. Åtgärder vid frilandslagring är att placera plantkassetterna direkt på marken och att isolera med snö. Vindskydd runt ramarna bidrar också till att hålla en jämn temperatur i rotzonen.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 4-1987    Publicerad 1987-08-08 11:55
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Anders Lindström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.