Gå till:

Groningskammare

Foto: Rolf Björheden
I en groningskammare kan ljus, temperatur och fuktighet optimeras för snabb och jämn groning i skogsplantskolor.

Frögroningen är en kritisk fas i täckrotsodlingen. Normalt får fröna gro i uppvärmda växthus efter sådden. En annan metod är att låta fröna gro i särskilt anpassade groningskammare. Vid SLU i Garpenberg testades ett system där fröpartier fick gro under 10-15 dygn under optimalt ljus och med hög luftfuktighet. Efter groning flyttades plantorna till växthus. Slutsatser var att groningskammare är en intressant lösning för att optimera groningen. Med kort groningstid och högt utbyte av grodda frön kan kammaren användas för flera såddomgångar på kort tid. Risken för plantsjukdomar måste dock granskas närmare, och groningskammaren behöver sannolikt saneras med jämna mellanrum.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 1-1986    Publicerad 1986-08-07 15:15
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Håkan Hultén

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.