Gå till:

Koldioxidgödsling i plantskolor

Koldioxidanläggningen på Nässja plantskola.
Foto: Jonas Palm
Plantors tillväxt gynnas av förhöjd koldioxidhalt. Tillförsel av koldioxid har visat sig vara ekonomiskt intressant i odlingen av skogsplantor.

Genom fotosyntesen omvandlas koldioxid och vatten till syre och sockerarter. Tillförsel av extra koldioxid har visat sig gynna planttillväxten. I denna artikel från serien Plantnytt redovisas resultaten av några studier med förhöjd koldioxidhalt i ett energiväxthus vid Nässja plantskola i Gästrikland. Koldioxidhalten hölls på cirka 1500 ppm (miljondelar), vilket är nästan en femdubbling jämfört med luftens naturliga halt av CO2. De koldioxidgödslade granplantorna hade efter växthusperioden 25 % högre vikt och tallplantorna 50 % högre än referensplantor från ett annat växthus. Viktskillnaden motsvarar en odlingstid på 10-14 dagar.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 4-1984    Publicerad 1984-08-07 13:40
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Håkan Hultén

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.