Gå till:

Enkelställning i plantskolan

Manuell enkelställning
Foto: Sigge Falk
Efter enkelställning växer bara en planta i varje odlingsbehållare. Det är mest effektivt att göra enkelställningen direkt i plantskolan.

I början av 1980-talet användes fortfarande ofta två- eller flerkornssådd i täckrotsplantskolorna. Det betydde att det ofta växte upp två eller flera plantor i samma odlingsbehållare. De extra plantorna (biplantor) konkurrerar med huvudplantan. Dessa kan avlägsnas i samband med planteringen eller vid ungskogsröjningen, men det har visat sig mest effektivt i plantskolan. Åtgärden kallas enkelställning och utförs manuellt. I artikeln från serien Plantnytt beskrivs en studie av enkelställningens arbetsorganisation, ergonomi och tidsåtgång.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 2-1984    Publicerad 1984-08-07 13:34
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Uno Brinnen

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.