Gå till:

Ledningstal och pH - hjälpmedel i plantproduktionen

Mätare för pH och ledningstal
Foto: Jonas Palm
Med pH-mätare och ledningstalsmätare har plantskolorna möjlighet att kontrollera gödslingen och bevattningen i odlingen.

I plantskolan är gödslingen en nyckelfaktor för lyckad odling. Gödslingen sker ofta genom bevattningen, och balansen mellan vatten och gödselmedel är viktig. Både för mycket och för lite gödselmedel kan ge näringsobalanser och påverka plantornas utveckling. Ett sätt att kontrollera näringsbalansen är genom att mäta pH och ledningstal i både gödselvattnet och lakvattnet (det vatten som runnit igenom odlingssubstratet). pH bör ligga mellan 5,0 och 6,0 i odlingssubstratet, och det bör vara stabilt under odlingen. Ledningstalet ger en uppskattning av saltinnehållet i lösningarna. Ett högt ledningstal visar att det finns en stor mängd lösta salter. Normalt bör ledningstalet inte överstiga gränsvärdet 2 mS (millisiemens) i odlingssubstratet.

I denna artikel från Plantnytt nr 3 1980 beskriver författaren principerna för pH- och ledningstalsmätningar, och pekar på åtgärder vid låga eller höga värden.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 3-1980    Publicerad 1980-08-07 12:21
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Martin Lindell

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.