Gå till:

Karin Hjelm

Seniorforskare
(Docent)
Skogsskötsel
Ekebo 2250
268 90 Svalöv
karin.hjelm@skogforsk.se

Docent i skogsföryngring. Forskar främst på frågor som rör plantering, såsom effekter av markberedning, och olika typer av plantmaterial på överlevnad, tillväxt och skador. Är biträdande programchef i Skogsskötselprogrammet och programledare i forskningsprogrammet FRAS.

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2020 Influence of mechanical site preparation on regeneration success of planted conifers in clearcuts in Fennoscandia – a review
Sikström, U
Hjelm, K
Holt Hanssen, K
Saksa, T
Wallertz, K
Silva Fennica
2019 Early growth of planted Norway spruce and Scots pine after site preparation in Sweden
Nilsson, O
Hjelm, K
Nilsson, U
Scand. J. For. Res.
2019 Effects of mechanical site preparation and slash removal on long-term productivity of conifer plantations in Sweden
Hjelm, K
Nilsson, U
Johansson, U
Nordin, P
Canadian Journal of Forest Research
2018 Comparison of different site preparation techniques: quality of planting spots, seedling growth and pine weevil damage
Wallertz, K
Björklund, N
Hjelm, K
Petersson, M
Sundblad, L-G
New Forests
2018 The demand of hybrid aspen (Populus tremula × P. tremuloides) on site conditions for a successful establishment on forest land.
Hjelm, K
Rytter, L
Silva Fennica
2018 Establishment strategies for poplars, including mulch and plant types, on agricultural land in Sweden
Hjelm, K
Mc Carthy, R
Rytter, L
New Forests
2018 Differences in Al sensitivity affect establishment of Populus genotypes on acidic forest land
Böhlenius, H
Asp, H
Hjelm, K
PLOS ONE
2017 Influence of climate and forest management on damage risk by the pine weevil Hylobius abietis in northern Sweden.
Nordlander, G
Mason, E.G
Hjelm, K
Nordenhem, H
Hellqvist, C
Silva Fennica
2017 Replanting conifer seedlings after pine weevil emigration in spring decreases feeding damage and seedling mortality.
Nordlander, G
Hellqvist, C
Hjelm, K
Scandinavian Journal of Forest Research
2017 Effects of soil preparation methods and plant types on the establishment of poplars on forest land
Mc Carthy, R
Rytter, L
Hjelm, K
Annals of Forest Science
2017 Natural regeneration in a multi-layered Scots pine-Norway spruce forest in southern Sweden after target diameter harvest and soil scarification
Drössler, L
Fahlvik, N
Wysocka, N
Hjelm, K
Kuehne, C
Forests
2016 Scenario analysis of planting density and pre-commercial
Holmström E
Hjelm K
Karlsson M
Nilsson U
European Journal of Forest Research
2016 The influence of soil conditions, with focus on soil acidity, on the establishment of poplar (Populus spp.)
Hjelm, K
Rytter, L
New Forests
2016 Natural regeneration on planted clearcuts - the easy way to mixed forest
Holmström, E
Ekö, P.M
Hjelm, K
Karlsson, M
Nilsson, U
Open Journal of Forestry
2016 Pre-commercial thinning, birch admixture and sprout management in planted Norway spruce stands in South Sweden
Holmström, E
Hjelm, K
Karlsson, M
Johansson, U
Valkonen, S
Nilsson, U
Scandinavian Journal of Forest Research
2016 Scenario analysis of planting density and pre-commercial thinning: will the mixed forest have a chance?
Holmström, E
Hjelm, K
Karlsson, M
Nilsson, U
European Journal of Forest Research
2016 Replanting conifer seedlings after pine weevil
Nordlander, G
Hellqvist, C
Hjelm, K
Scandinavian Journal of Forest Research
2016 Effects of planting time on pine weevil (Hylobius abietis) damage to Norway spruce seedlings
Wallertz, K
Holt Hanssen, K
Hjelm, K
Sundheim Flöistad, I
Scandinavian Journal of Forest Research
Kollegor inom Skogsskötsel