Gå till:

Karin Hjelm

Seniorforskare
(Docent)
Skogsskötsel
Ekebo 2250
268 90 Svalöv
karin.hjelm@skogforsk.se

Docent i skogsföryngring. Forskar främst på frågor som rör plantering, såsom effekter av markberedning, och olika typer av plantmaterial på överlevnad, tillväxt och skador. Är biträdande programchef i Skogsskötselprogrammet och programledare i forskningsprogrammet FRAS.

Kollegor inom Skogsskötsel