logga
Hur lär man sig kunskap på bästa sätt? Vilken kunskap ska man lära sig? I projektet NEXTFOOD frågar sig 13 olika länder på 3 kontinenter just dessa frågor.

"The NEXTFOOD approach"

Utmaningarna kring hållbarhet är komplexa. Hur går vi från teori till verklighet och hur får vi in verkligheten i teorin?

Detta är något som "the NEXTFOOD approach"  försöker hitta fungerande strategier för. I projektet försöker vi finna vägar till ett cirkulärt lärande där lärare och elever har lika mycket att erbjuda varandra. Idag finns det en tradition med teori som startpunkt för lärandet hos såväl lärare som studenter. För att uppfylla projektets mål behöver vi skapa nya sätt att ta till sig kunskap, där teori och praktik värdesätts lika mycket. I projektet NEXTFOOD testas olika sätt att utbyta kunskap för att kanske skapa det nya normala i kunskapsinlärning för framtidens yrkesverksamma inom jord- och skogsbruk. Projektet kan bidra till kunskap om hur man effektivt planerar, tillämpar och förbättrar dagens utbildningsmodell. NEXTFOOD-modellen tillämpas och utvecklas i ett antal fallstudier runt om i världen inom jord- och skogsbruk. 

 

I den svenska fallstudien har vi haft två omgångar. Första omgången med ett team av maskinförare, skogliga tjänstemän och forskare med expertis inom området mekaniserad avverkning, biodiversitet och naturhänsyn. Andra omgången med  privata markägare, skogliga tjänstemän och forskare med expertis inom området biodiversitet och naturhänsyn.

Samtliga deltagare förväntas bidra med sin egen kunskap och sina egna erfarenheter. I fallstudierna planeras fyra-fem sammankomster som genomförs på ett sådant sätt så att samtliga medverkande får samma utrymme att bidra. Sammankomsterna följs av en forskare och utvärderas löpande. Varje utvärdering leder till förbättring av förutsättningarna till efterföljande sammankomster. På detta sätt utvecklar vi stegvis bra och effektiva lärmiljöer där alla kan lära av varandra. 

 

Läs mer om projektet eller vad de andra länderna studerar genom att besöka NEXTFOODS hemsida. 

NF PLATFORM.png

Projektnyheter
Tyckt till om framtidens mat- och skogsutbildning!

Hjälp oss förbättra och förfina utbildningen i mat- och skogsbranschen. Ditt bidrag är viktigt och tar inte mer än 10 minuter och finns på flera språk. 

Enkät - tryck här.