logga
Bild: Jonas Öhlund, Skogforsk
Inventeringspersonal utbildas

Under två intensiva dagar i september utbildades all inventeringspersonal i Föryngringskollen. Första dagen höll vi till i Skogforsks lokaler i Uppsala och andra dagen spenderades i fält. Det första året, 2022, är ett testår då vi inventerar ett mindre antal bestånd (totalt 120 bestånd) än vid full drift och totalt är åtta inventerare inblandade detta år. Vi kommer genomföra kalibreringsdagar inom alla regioner för att säkerställa att bedömningar görs så lika som möjligt. I år märks alla provytor och plantor för att kunna återinventeras efter tre tillväxtsäsonger.

Publicerad 2022-09-19 16:06