Gå till:

Doktorand - simulering av elektrifiering av skogstransporter på väg

Foto: Pressbild Scania
Skogsbrukets transporter ska bli fossilfria, och elektrifiering kommer vara en nyckel. För att accelerera omställningen söker Skogforsk en doktorand inom matematisk simulering av sociotekniska system.

Bakgrund

Världens transportsystem står inför en enorm omställning när fossila drivmedel fasas ut. Redan till 2030 skall växthusgasutsläppen från Sveriges transporter minska med 70 %. Elektrifiering kommer spela en nyckelroll. För skogsbruket med sina långa och tunga transporter innebär det speciellt stora utmaningar, men världens första batteridrivna timmerbil togs i drift förra året har visat att det är tekniskt möjligt. Storskalig användning av batteridrivna timmerbilar ställer dock nya krav på hela transportsystemet, där fordon, laddinfrastruktur och användare kommer att utgöra ett komplext system med många aktörer. Beslut om fordonens tekniska utformning kommer påverka logistikupplägg och affärsmodeller, och vice versa.

Frågeställningar och arbetsuppgifter

Batteriets storlek är en central parameter – större batteri ger längre räckvidd med är också en stor investering, leder till ökad resursanvändning, och förlorad lastvikt. Fordonets utformning, och specifikt val av batteri och laddningsstrategi, kommer påverka hur transporterna kan utföras och var infrastruktur behöver byggas. Samtidigt är det val som är tätt sammankopplade med strategiska och taktiska beslut i organisationerna.

Doktorandprojektet har målet att ta fram nya metoder och modeller för att beskriva hur de tekniska valen påverkar och påverkas av det övriga systemet, och analysera hur batteridrivna timmerbilar bör vara beskaffade som del i ett hållbart transportsystem.

Doktoranden kommer att skapa simuleringsmodeller, baserat på kvalitativ och kvantitativ data/information. Metoder som kan komma att användas är Agentbaserad simulering och/eller systemdynamiska modeller (System Dynamics).

Vårt erbjudande

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk forskarmiljö i samarbete med industri och framstående forskningsinstitutioner.
 • Projektet är ett samarbete mellan Skogforsk och Integrated Transport Research Lab (ITRL) vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Både Skogforsk och ITRL leder och deltar i flera forskningsprojekt för att accelerera omställningen till fossilfria tunga transporter, och doktoranden kommer vara en del av två aktiva forskningsmiljöer.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt Skoforsks avtal för doktorandlöner.

Behörighet för antagning

 Sökande måste ha (eller vara på väg att erhålla) civilingenjörs- eller masterexamen, med tonvikt på systemanalys, matematisk modellering, och simuleringar.

För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt, 
 • kunna samarbeta med andra, 
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor och
 • kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska, eftersom det behövs i det dagliga arbetet.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper. Sökande har förmåga och intresse av systemtänkande, och att beskriva ett komplext sociotekniskt problem med hjälp av en matematisk simuleringsmodell.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Att ansöka

Skicka in din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande. Vi vill dock ha din ansökan senast den 2024-04-15.

Skicka ett personligt brev och din CV till skogforsk@skogforsk.se. Märk mejlet med Doktorand Elektrifierade Transporter i ämnesraden.  

Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten? 

Kontakta
Daniel Noreland, daniel.noreland@skogforsk.se, 070-911 87 67

Anna Pernestål, anna.pernestal@skogforsk.se, 072 - 961 81 16

Facklig kontaktperson för Saco är Martin Englund, martin.englund@skogforsk.se, mobil 070–282 16 42 

Om Skogforsk

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen, staten samt forskningsmedel. Vår vision är Vi leder hållbar utveckling. Vi utvecklar och kommunicerar kunskap, tjänster och produkter som bidrar till en hållbar utveckling i skogsbruket till nytta för samhället.   

Vår forskning och våra experters kunskaper omkring skog och skogsbruk har en bredd från frö till industri inklusive natur- och viltvård, logistik, skogsträdförädling, skogsskötsel och mycket mer. Vår relation till skogsbruket och samhället skapar unika förutsättningar för att ny kunskap snabbt ska komma till användning. 

Totalt är vi omkring 140 anställda. Vi tror på att mångfald är vägen till framgång och ser därför fram mot ansökningar från alla med relevant erfarenhet och utbildning. 

Skogforsk finns i Uppsala (huvudkontor), i Sävar utanför Umeå och i Ekebo i norra Skåne.