logga
Bild: Philip Jägenstedt/Unsplash
Vi söker en industri-/samverkansdoktorand inom förädling för torktålighet.

Doktoranden blir antagen till en forskarutbildning vid Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi, vilket är en del av Umeå Plant Science Centre (UPSC), vid SLU i Umeå. Anställningen är hos Skogforsk där doktoranden får industriell praktik. Doktoranden kommer att handledas av Harry Wu (professor, SLU), Mats Berlin (trädförädlare, Skogforsk) och Johan Lindeberg (universitetslektor, Linnéuniversitetet).

Innehållsbeskrivning

Gran (Picea abies) är det viktigaste trädslaget för sågad vara i Sverige och Europa, men dess framtida roll äventyras av dess höga känslighet för torka. Det finns dock en betydande genetisk variation i granens tolerans mot och återhämtning från torkstress. Detta projekt kommer att identifiera den genetiska variationen och den genomiska basen för torktålighet hos granar i såväl förädlingspopulationer som naturliga populationer som samlats in i hela det europeiska utbredningsområdet för arten. Vi kommer att genotypa och fenotypa 300 kloner från en försöksserie med lång latitudförflyttning och 218 träd från en sydlig förädlingspopulation, samt 600 träd från 200 provenienspopulationer täckandes hela utbredningsområdet för gran.

Doktoranden kommer att identifiera genetisk variation i torktålighet baserat på fenotypiska data på populationsnivå över hela området och på individuell trädnivå i förädlingspopulationer. De genomiska grunderna för torkresistens kommer också att studeras med hjälp av ett SNP-chip med 50000 markörer. Projektet kommer att utveckla ny kompetens inom genomisk förädling och unersöka möjligheterna att införliva genomiska metoder i traditionella förädlingsprogram för värdföretaget, Skogforsk. Kombinationen av att använda fenotypning, kopplingar mellan genotyp-miljö och genotyp-fenotyp i detta projekt är också nydanande.

Kvalifikationer

Masterexamen, eller likvärdigt, i ett ämne som är relevant för projektet, t.ex. skogsvetenskap, genetik eller dylikt. Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska B/6 från svenskt gymnasium är ett grundläggande krav för antagning till utbildningsplatser för doktorander. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg från internationellt språktest (TOEFL, IELTS eller Cambridge ESOL) i enlighet med krav på universityadmissions.se. Kunskaper i statistisk analys, programmering, kvantitativ genetik, förädlingsteori samt nordiskt (borealt) skogsbruk är meriterande.

Placering

Umeå

Försörjningsform

Utbildningsplats som doktorand vid SLU. Fem års anställning på Skogforsk med 80 % studieaktivitet som doktorand (4 år) och 20 % tid för industriell praktik på Skogforsk (1 år)

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Mer information och ansökan

Sista ansökningsdag är 2024-08-19. Mer information och ansökan på SLU:s webbplats.

Om Skogforsk

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut och vi drivs av att bidra till ett skogsbruk i världsklass för ett hållbart samhälle. Vår nisch är tillämpad forskning och utveckling och vi jobbar i nära samverkan med såväl skogssektorn, teknikleverantörer som andra forskningsorganisationer. Hos oss får du ett spännande, omväxlande och framtidsinriktat jobb i en platt organisation där du har stora möjligheter att påverka din egen varda och göra nytta för framtiden. På vår arbetsplats är alla välkomna, vi är övertygade om att mångfald är viktigt för både trivsel och effektivitet. Vårt huvudkontor ligger i Uppsala, och vi har forskningsstationer i Sävar i Västerbotten samt i Ekebo i Skåne.