Gå till:

Gör examensarbete om sprickfri avverkning

Kapsprickor vid avverkning med skördare orsakar stora förluster av värdefull råvara. Nu söker vi exjobbare för att hjälpa oss lösa problemet. Är det du?

Produktionen av svenska trävaror påbörjas redan i skogen när skördaren upparbetar det nyfällda trädet och kapar upp det i de mest värdefulla dimensionerna. Här avgörs i hög grad förädlingsvärdet av en trädstam det kan ha tagit över 100 år att få fram.

Längsgående sprickor i veden, så kallade kapsprickor, uppkommer dessvärre ofta vid skördarupparbetning. De orsakas av det böjmoment och den tvärkraft som den fritt hängande stocken skapar vid kapningsmomentet. Kapsprickorna har en betydande påverkan på värdet vid produktion av sågade trävaror. De upptäcks oftast sent i produktionsprocessen och de avkap som de tvingar fram, leder till sänkt utbyte och att mindre värdefulla produkter måste framställas. Insatser för att minimera uppkomsten av sprickor minskar spill samt miljöbelastning och har därmed en positiv påverkan på lönsamheten vid produktion av sågade trävaror, speciellt för produktgrupper där längdkraven är starkt fokuserade.

Olika tekniska lösningar för att minska uppkomsten av kapsprickor har tagits fram, men ingen av dessa har nått en bred kommersiell tillämpning. För att finna en fungerande, kostnadseffektiv lösning är det nödvändigt att öka förståelsen kring sprickbildningsprocessen och hur den styrs av påverkbara faktorer.

Syftet med examensarbetet är att utveckla en simuleringsmodell, som kan belysa hur risken för uppkomst av sprickor påverkas av faktorer såsom mekanisk belastning, såg-geometri och kaptid. En viktig del av arbetet är att sammanställa och utveckla befintliga modeller för sprickbildning i det anisotropa materialet trä.
Målet med arbetet är att utifrån modellen föreslå lämpliga åtgärder i form av kapvinkel, avverkningshastighet med mer så att risken för sprickbildning minimeras.

Din profil

Vi söker dig som läser till civilingenjör inom teknisk fysik, materialvetenskap, maskinteknik eller motsvarande, och är intresserad av mekanik, hållfasthetsberäkningar och simuleringar. En känsla för maskinelement för automationsapplikationer är också önskvärd. Du är bra på att ta egna initiativ och att ta in och integrera kunskaper från personer med olika specialistområden.

Period: Snarast/löpande

Omfattning: 30 högskolepoäng

Ersättning: Vi betalar 750 kronor per universitets-/högskolepoäng.

För ytterligare information, kontakta Daniel Noreland, daniel.noreland@skogforsk.se, 070–911 87 67.

Ansök med CV, personligt brev och akademiska meriter.