Gå till:

Skogforsks hantering av Coronaviruset

Gällande coronaviruset (Covid-19) följer Skogforsk Folkhälsomyndighetens råd och rapportering.

Vi uppmanar därmed alla som har förkylningssymptom eller på annat sätt känner sig sjuka, att stanna hemma för att undvika smittspridning. Vi uppmanar även de som tillhör riskgrupperna att stanna hemma för att undvika att bli smittade.

Skogforsk har goda möjligheter att genomföra möten via länk (Skype/Teams). Därmed kommer vi, i så stor utsträckning som möjligt, att genomföra inplanerade möten på distans. Stäm av med mötesarrangören om du har frågor/funderingar.

Folkhälsomyndigheten