logga
Filmen Ungskogsröjning riktar sig till den som vill lära sig mer om planering och utförande av röjningen.

Röjning är en av de viktigaste åtgärderna en skogsägare kan göra för att forma sin framtida skog. Med röjning går det att styra trädslagsvalet, inriktningen mot kvalitet eller produktion, och den hänsyn som tas till natur- och kulturmiljövård.

Varje år föryngringsavverkas ungefär 200 000 hektar i Sverige. Den nya ungskog som kommer upp behöver nästan alltid röjas, ofta två och ibland fler gånger. Men långtifrån all ungskog blir röjd, och särskilt hos de privata skogsägarna släpar röjningen efter. Statistiken visar att det finns närmare 1,5 miljoner hektar med omedelbart röjningsbehov i landet. En missad eller för sent utförd röjning riskerar att göra skogen tät och gänglig. Den blir mer känslig för vind och snö och mer kostsam att åtgärda vid kommande gallringar. Skogsägare drar sig ibland för att röja på grund av kostnaderna, trots att röjningen ger en mer robust och värdefull skog som ofta betalar sig redan vid första gallringen. Andra skäl till att röjningen skjuts upp är att många överskattar sin förmåga och tillgängliga tid – man hinner inte med, och ungskogen växer snabbt och blir allt dyrare att röja i takt med att träden blir större.

Filmen Ungskogsröjning ska inspirera fler till att röja, och dessutom att röja på rätt sätt.  I filmen får vi följa instruktörerna Mathilda Clausén Wingårdh och Jannicke Modell Røhmen genom planeringen av ett röjningsobjekt i granskog, via utrustning och säkerhet, till fällningsteknik och trädslagsval. Med rätt inställd sele och en välfilad klinga blir röjningen inte alls så svår. En skogsägare har också mycket att vinna på att lära sig rätt teknik. I filmen demonstreras hur sågen ska sättas an för att stammen ska falla åt önskat håll. Den visar också vad man ska tänka på vid röjning i tallskog, blandskog och brant terräng. Att leja bort röjningen är också ett alternativ för den som har svårt att hinna med. Här möter vi en röjningsentreprenör och visar exempel på hur snabbt en röjning kan utföras av proffsröjare.

Filmens budskap är att det är både lönsamt och roligt att röja, men att det både blir enklare och ger ett bättre resultat med kunskap. Ungskogsröjning är producerad för Skogskunskap och Skogforsk av Heurgren Film och Silvinformation i samarbete med Säker Skog. SLO-fonden och norska Skogkurs är huvudfinansiärer, och bidrag har också erhållits från Skogsstyrelsen och Skötselskolan (skogsbranschens gemensamma utbildning för entreprenörer och anställda).

Nr 40-2019    Publicerad 2019-08-01 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Staffan Jacobson
Tidigare anställd
Mats Hannerz
Silvinformation