logga
Mätning av fukthalt med radarutrustning på lastbilslass med flis.
Skogforsk utvecklar tillsammans med Radarbolaget metoder för att kunna mäta fukthalt på flis direkt på lastbilslasset genom användning av radar. Denna studie är ett steg på vägen.

Artikeln baseras på Arbetsrapport 915-2016.

Fukthalten i trädbränsle har potential att kunna bestämmas med radar och radiovågor genom direkt, snabb, oförstörande, beröringsfri och ofarlig mätning. Målet är att kunna göra mätning direkt på lastbil då den rullar förbi två radarantenner, för att erhålla ett representativt medelvärde. Det är viktigt att mätmetoden är tillförlitligt och noggrann för att åstadkomma följande övergripande effektiviseringar.

Den genomförda studien syftade till att vidareutveckla en matematisk modell för att använda radar för fukthaltsbestämning av flis, genom att dielektricitetskonstant och förlustfaktor (dämpning) från radiolänkmätningarna kopplas till fukthalten i trädbränsle.

Testmätningar gjordes i laboratoriemiljö på en provlåda om 88 liter, för tre olika material, grotflis, RT-flis (returflis av tex emballage och rivningsvirke) och bark. Detta gav en bra spridning avseende fukthalt, materialsammansättning och temperatur. Resultaten visade på tydliga men olika samband mellan dielektricitetskonstant och dämpning, densitet och temperatur, beroende på om materialet är fruset eller ofruset.

För den fortsatta utvecklingen är målbilden att för varje temperatur och trädbränslesort/torrdensitet bestämma sambanden mellan fukthalt och dielektricitetskonstant respektive dämpning. Sambanden mellan alla dessa egenskaper är relativt komplext, därför torde en kurva (isolinje) för varje temperatur tas fram för att göra sambanden begripliga och lättberäknade.

Resultaten från studien har direkt omsatts i projektet Mätning av skogsbränsle.

Läs rapporten i sin helhet på länken nedan.

Nr 5-2017    Publicerad 2017-02-03 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Patrik Ottosson
Radarbolaget
Daniel Andersson
Radarbolaget
Lars Fridh
Tidigare anställd