logga
Bild: Ulfstand Wennström
Det finns inga tecken på ökad inavel i frö som samlats från träd planterade i klonrader jämfört med i klonblandning. Det visar detta examensarbete som gjorts på uppdrag av Skogforsk.

I projektet har 10 av 67 kloner från fröplantagen T12 I Gnarp, Sverige, valts ut för självpollineringsstudier. Avsikten var att undersöka om utplaceringen av klonerna har en effekt på graden av självpollinering, där klonerna i studien antingen växer på rad med kopior från samma klon eller i en blandning av kopior från alla 67 kloner. För att undersöka effekten på graden av självpollinering har frövikt, antal frön per kotte, groningstid, groningsprocent, groningsenergi, antalet kotyledonbarr per fröplanta samt höjden på fröplantorna studerats.

Tio kopior valdes ut från var och en av de tio klonerna, där fem kopior växte i en rad med kopior av samma klon och de resterande fem kopiorna växte i en blandning av kopior av alla andra kloner. Signifikanta skillnader hittades mellan de olika klonerna och även mellan de olika positionerna när det gällde frövikt och antal matade frön per kotte. Vid plantering av klonkopior i rad innebär detta 12 % färre matade frön per skördad kotte med ökad självpollinering som trolig förklaring. För en hög fröproduktion är det därför fördelaktigt att plantera kopior i mix bland andra kloner. Om det finns skillnader mellan positionerna i ökad abortering av kott har ej studerats, men en ökad aborteringsfrekvens i klonrader är trolig. Någon skillnad i graden av inavlat frö i det skördade matade fröet kunde inte påvisas i groningsanalyser och vid odling. Att ställa kloner på rad kan underlätta t.ex. vid särplockning och om man vill ersätta en klon men en annan. Det är därför upp till plantageägaren att väga kostnaden mot nyttan. Den signifikanta skillnaden mellan klonerna antyder att några av klonerna är mer mottagliga för självpollinering än andra och det kan således vara en god idé att ta hänsyn till vilka kloner man väljer att ha med i sitt fröplantage för att minska sannolikheten för inavel.

Examensarbetet är gjort av Betrice Lif, Umeå Universitet, med handledare från Skogforsk och Umeå Universitet.

Läs examensarbetet i sin helhet i pdf:en nedan.

Nr 56-2015    Publicerad 2015-04-22 12:32

Kommentarer
Sten Nordlund
Pensionsfond
9 år sedan
Upplyftande! Minns(?) en rapport från Sävar (Tore) på 80-talet där "inslaget av vildpollinering skattas till approximativt 100%" Men jag kan ju minnas fel...
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Beatrice Lif
Ulfstand Wennström
Seniorforskare
Erik Walfridsson
Tidigare anställd
Anders Nordström
Umeå Universitet