logga
Skogforsk i Sävar har utvecklat en metod för att rensa bort tomma, insektsangripna och så kallade förvedade frön i lärkfröpartier. Den nu utvecklade metoden innebär att grobarheten kan höjas betydligt.

Lärkfröpartier innehåller ofta en stor andel frön som inte gror vilket resulterar i låg grobarhet vid sådd i plantskolor. En viktig orsak hos speciellt lärk är otillräcklig pollinering vilket resulterar i tomma frön. Med metoden kan mycket av det frö som inte kan gro i ett fröparti sorteras bort. Försök har visat att grobarheten för de flesta partier kan öka väsentlig med sortering. I ett exempel steg grobarheten från 51 till 97 procent.

Konventionell IDS-sortering fungerar inte fullt ut vid sortering av lärkfrön eftersom dåliga frön har samma densitet som bra frön i både vått och torrt tillstånd. Dessutom torkar de lika fort.

Den nya metoden bygger på sortering efter vattenupptagning. Förvedade frön, det vill säga frön fyllda med kåda får vid uppvattning tidigt högre densitet än vatten och sjunker till botten. Därefter sjunker matade frön, och sist sjunker de tomma, insektskadade och defekta fröerna. Man sorterar alltså bort de frön som sjunker först och sist. Under uppvattningen tar man prover av sjunkande fröer som analyseras med röntgen för att veta när man ska plocka ut de matade fröna.

Man ska komma ihåg att moget, matat frö som dött på grund av dålig hantering inte kan sorteras bort med denna metod. Det kan till exempel vara frön som utsatts för extrema temperaturer och dålig förvaring och som dött av hanteringen i sig.

Metoden har utvecklats av Erik Walfridsson på Skogforsk.


Figur 1. Lärkfrö före (t.v.) och efter behandling (t.h.). Notera hur andelen tomma frön som på bilden framträder med en mörk kärna har minskat efter behandlingen.

Nr 14-2014    Publicerad 2014-02-17 00:01

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Erik Walfridsson
Tidigare anställd
Ulfstand Wennström
Seniorforskare
Johan Westin
Tidigare anställd