logga
Sitkagran och Douglasgran är redan i dag bra komplement till vanlig gran. Båda trädslagen har virkesegenskaper som liknar våra inhemska barrträds och de passar väl in i våra skötselrutiner.

Det finns goda erfarenheter av sitkagran i Norge, Danmark och Skottland. Produktionen är hög, som ett genomsnitt växer den 20 till 30 procent bättre än vanlig gran i nordiska försök. Den kan skötas som vanlig gran. Gallringsfritt skogsbruk med kort omloppstid är ett alternativ om man vill minska risken för stormskador och röta. I dag bör frö hämtas från Danmark, men om några år kommer ett ny svenskt fröplantage att ge frö.

Douglasgran är ett annat alternativ för södra Sverige. Den har hög produktionspotential och ger ett värdefullt virke.

Eftersom testresultat och erfarenheter av tillgängligt skogsodlingsmaterial är begränsat, rekommenderas försiktig användning, gärna i blandning med andra trädslag och på begränsade arealer.

Nr 35-2007    Publicerad 2007-07-01 17:00

Kommentarer
Bo Karlsson
Skogforsk
9 år sedan
Självspridningspotentialen för sitka kan nog betraktas som relativt begränsad. Den kan inte betraktas som invasiv.
Niki
Neonatur
9 år sedan
När denna börjar förvilda sig och sprida sig hur blir det då, menar när en icke inhemsk snabbväxande, såpass stort träd börjar få fäste. Trycks inte mycket annat bort då?
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Bo Karlsson
Tidigare anställd