logga
Under vårvintern 2006 studerades systemet ”Besten med två virkeskurirer” i grov slutavverkning norr om Karlsborg i Västergötland.

Ur ett systemperspektiv kan systemet konkurrera med tvåmaskinsystemet redan i dag.

Beståndsförutsättningarna och väderförhållandena under studien var mycket goda. Målsättningen med studien var att studera prestation och bränsleförbrukning i slutavverkning samt att göra en analys av kostnaden.

Enligt studieresultaten och våra antaganden om kostnader kan Bestensystemet redan i detta tidiga stadium konkurrera med Tvåmaskinsystemet sett ur ett systemperspektiv. I grov slutavverkning då 1,5 skotare måste användas för att matcha skördarens prestation, beräknas kostnaden för Bestensystemet kunna vara 15–20 % lägre än för Tvåmaskinsystemet.

Kvarvarande frågeställningar rör t.ex. det faktum att alla ingående enheter måste ligga i fas, vilket innebär att prestationen för hela systemet påverkas negativt om en enhet tappar i tempo och prestation. I vilken mån den höga prestationen och den låga bränsleförbrukningen kan bibehållas i praktisk drift, får framtida uppföljning och studier utvisa. Sammantaget är resultaten mycket lovande.

Nr 41-2006    Publicerad 2006-01-01 06:16

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Isabelle Bergkvist
Tidigare anställd
Berndt Nordén
Skogforsk
Hagos Lundström
Försökstekniker