logga
Under några årtionden framåt finns det ett överskott på förädlat tallfrö vilket ger utrymme för att bara skörda de genetiskt bästa, s.k. särplockning. Särplockning ger bättre skog till låg kostnad och skulle öka tillväxten med fem procent.

Den andra omgången tallfröplantager är på väg att ersätta de plantager som anlades på 1950- och 1960-talen. De gamla plantagerna kan dock skördas ytterligare några årtionden med anpassad skötsel. Tillsammans producerar de gamla och nya plantagerna avsevärt mer frö än vad plantskolorna behöver.

Genom att särplocka de genetiskt bästa träden i plantagerna och bara använda deras frö i plantskolorna ökar förädlingsgraden i de planterade skogarna. Resten av fröet från plantagerna kan användas till skogssådd. Sammantaget ger detta en betydligt högre skogs- produktion än en traditionell användning av fröplantagerna. Om potentialen utnyttjas full ut kan varje planterad årsomgång ge ca 1 miljon kubikmeter extra under omloppstiden.

Med särplockning används färre föräldraträd i fröproduktionen än i dag, vilket minskar den genetiska diversiteten något. Det handlar dock bara om någon procentenhet om man t.ex. använder de tio bästa träden av 50 i en fröplantage, eftersom antalet fäder inte påverkas.

Nr 21-2006    Publicerad 2006-07-01 16:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Ulfstand Wennström
Seniorforskare
Ola Rosvall
Skogforsk