logga
Den skogliga logistiken utgörs av transport och transportplanering.

Genom att kartlägga denna logistik kan processen utvecklas ytterligare, förståelsen kan öka för vad som driver processen och skapar problem i processen.

Syftet med projektet har varit att kartlägga transport- och transportledningsprocessen och där igenom:

  • Identifiera generella utvecklingsmöjligheter i transport- och transportledningsprocessen.
  • Skapa förståelse för transport- och transportledning.
  • Identifiera hårda och mjuka faktorer som driver.
  • Finna hårda och mjuka faktorer som skapar problem.

Den enskilt viktigaste informationen som det oftast brister i är tillgången på korrekt och frekvent skotarrapportering. Överföring av information, avseende transportorder och väglager försvåras då en fungerande standard för elektronisk överföring av data saknas.

Vi kan konstatera att både inom och mellan företag arbetas det för att komma tillrätta med de problem och strul som karläggningen lyfter fram. För att få en bättre bild över hur mycket tid transportledaren ägnar åt olika moment i sitt dagliga arbete, och hur mycket av arbetstiden som går åt till oförutsedda händelser, kan en frekvensstudie av transportledarens arbete genomföras.

Nr 33-2005    Publicerad 2005-01-01 05:56

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Sten-Gunnar Skutin
Tidigare anställd