logga
Utvecklingen av skogssådd, vitalisering och sortering av frö och risken för instabila granar beskrivs i detta nummer av Plantaktuellt.

”Det våras för sådden” är rubriken på ett reportage som rapporterar från ett nordiskt seminarium om skogssådd. Sådd är särskilt vanligt i Finland, och i Danmark sås en del lövskog. I Sverige tror många aktörer på en ökad användning av sådd, och det sker en hel del utveckling av mekaniserad sådd. Vitalisering och IDS-behandling av skogsfrö har behandlats i tidigare artiklar i Plantaktuellt. Här redovisas några resultat från försök med beståndsfrö, där det visar sig att plantbildningen kan öka väsentligt med de fröförbättrande metoderna. Instabila granar har också rapporterats i Plantaktuellt tidigare. I detta nummer presenteras resultat från en fältstudie i södra Sverige där plantor odlade som täckrot, barrot och PluggPlusEtt jämförs. Studien tyder på att instabila träd är ovanliga i granungskogen, och att det inte finns något samband med planttyp. Ett verktyg för utveckling av skogsvårdsföretagare presenteras också. Det är två utbildningspaket – Fröet och Plantan – som riktar sig direkt till entreprenörerna.

Plantaktuellt startade 1997 som ett populärvetenskapligt nyhetsbrev från Högskolan Dalarna. Från och med år 2000 gavs Plantaktuellt ut i samarbete mellan Skogforsk och Högskolan Dalarna, och 2007 tillkom även SLU i redaktionen. Plantaktuellt kom ut med fyra nummer per år till och med 2012. Den främsta målgruppen har hela tiden varit skogsbrukets plantskolor, men Plantaktuellt riktade sig också till de som arbetar med skogsvård samt till forskare inom plantor och föryngring.

Nr 117-2004    Publicerad 2004-01-01 00:01

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Mats Hannerz
Silvinformation
Anders Lindström
Ulfstand Wennström
Seniorforskare
Karl-Anders Högberg
Tidigare anställd