logga
Lungmossa
Bild: Manfred Morgner/Wikipedia
En tät matta av lungmossa kan bli ett problem i täckrotsplantskolan, men det går att lindra dessa problem med förebyggande åtgärder och bekämpning.

Lungmossa (Marchantia polymorpha) är en levermossa med en stor bål som kan bli heltäckande på en fuktig torvbädd. Lungmossan sprids med sporer och kan etablera sig snabbt om miljön är gynnsam. För plantorna innebär lungmossan en sämre dränering av torven, risk för syrebrist och försämrad rottillväxt. Lungmossan kan angripas genom att 1/ snöra av spridningsvägarna, 2/ göra miljön ogynnsam för svamparna, 3/ direkt bekämpning. I denna artikel från serien Plantnytt beskrivs lungmossans biologi och de åtgärder som kan göras i plantskolan.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 5-1990    Publicerad 1990-11-04 10:52

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Nils Cronberg