Gå till:

Vision nummer 1, 2023

Vision nummer 1, 2023

Ett helt nummer ägnat bioenergi och skogsbränsle. Nästan i alla fall.

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen är tänkt att ge inspiration och inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Ladda ner Vision nummer 1, 2023

Artiklar i detta nummer:

Hur mycket skogsbränsle blir det? Skördardata ger svaret!

Mer energi med täckning och sållning

Framåt i värdekedjan – ett vaccin mot konjunktursvängningar

Ny målbild ska skydda mångfalden

Slyet – det nya skogsbränslet?

Bränsleuttag, inte alltid klimatsmart

Så mycket grot kan vi fånga!

Grotkampen – avgör industrins kolbindning?

Jakten på minusutsläppen

EU:s huvudvärk: biobränsle eller inte?

Värmeverket: ”Det händer någonting med virkesmarknaden”

Hausse på bränslemarknaden: allt talar för mera grot.