Gå till:

Skogforsk kommenterar: ”Vi vill ha bättre förarstöd”

Rolf Björheden, professor i skogsteknik, Skogforsk.
Foto: Sverker Johansson, Bitzer
”Cash cows”. ”Improvements”. När maskintillverkarna beskrev framtidens skogsteknik vid Skogforsks senaste tillverkarseminarium presenteras inga revolutionerande tekniksteg, utan främst förbättringar av rådande teknik. Skogsnäringen har höga förväntningar på tillverkarnas innovationskraft.

– Det branschen hoppas på nu är automation och bättre förarstöd, säger Rolf Björheden, professor i skogsteknik vid Skogforsk.

Det finns flera intressanta studier som visar potentialen i att automatisera eller delautomatisera skogsmaskinerna. Arbetet kan bli effektivare om maskinen själv utför vissa sekvenser i arbetet, och på andra sätt kan bistå föraren genom system för förarstöd.

Med dessa stöd kan en skördare köras väldigt effektivt utan att förarens arbetsmiljö eller tillvaratagandet av virkesvärdet blir sämre. Dessutom sjunker bränsleåtgången per producerad enhet kraftigt. Det visar bland annat en färsk studie från Skogforsk. Resultaten är viktiga för den fortsatta teknikutvecklingen och innebär att mycket kan vinnas på teknik som underlättar förarens arbete.

– Vi vet att de allra bästa förarna kan ligga på dubbla produktionstakten i jämförelse med medelföraren, konstaterar Rolf Björheden. Det innebär en kraftfull sänkning av förbrukningen per kubikmeter, så det är troligen där potentialen finns i jakten på en lägre bränsleförbrukning. Det är ingen lågt hängande frukt, men den går nog snabbare att tillgodogöra sig än att tillverkarna börjar lansera batteridrivna maskiner.

Förutom nya förarstöd finns idag flera bra planeringsverktyg, som Bestway och Skotstöd. De bidrar till energismartare terrängtransporter, men Rolf framhåller just förarnas körskicklighet och metodkompetens som avgörande. Och det kräver utbildning, i väntan på smartare verktyg.

– Jag uppfattar det som att entreprenörerna är noga med att köpa snåla maskiner, men alla jobbar tyvärr inte med att köra grönare.

Elspåret då?

– Alla vill ha el, men är skogsbranschen verkligen villig att betala för en framskjuten köplacering? Med nuvarande underskott på el har jag svårt att se att skogen går före, i alla fall med den kostnadsmedvetenhet som skogsbruket normalt uppvisar. Det är naturligtvis viktigt att följa teknikutvecklingen med utvecklingsprojekt och showcase, men elsatsningar har en tendens att ske där elens infrastruktur finns, inte off the grid.

– Vill man hitta ett alternativt drivmedel kanske lika gärna vätgas kan vara intressant, som för lastbilar? Klimatmedvetenheten driver just nu en ökad användning av HVO i skogen, men då handlar det om stora importströmmar, bland annat tallolja från Finland. Och även den användningen måste rationaliseras!