Gå till:

Vision nummer 2, 2022

Vision nummer 2, 2022

Sommarläsning med Vision. Årets andra nummer bjuder på tema "Hyggesfritt": hur jobbar kommunerna och vilka lösningar är bäst för dem? Projektet NEXTFOOD där forskare och praktiker inom jord- och skogsbruk världen över försöker skapa en modell för cirkulärt lärande. Vad säger enskilda markägare om NEXTFOOD och hyggesfritt? Hyggesfritt gynnar både rekreation och biologisk mångfald. Men vad det kostar råder det delade meningar om – oavsett om man pratar tillväxt, avkastning eller mjuka vinster i form av folkhälsa eller biologisk mångfald.

De senaste åren har Skogforsk forskat på avläggsoptimering och utvecklat en modell för att identifiera de bästa platserna för skotaren att lägga virket på. Nu används modellen.

I Effaråsen har forskare från Skogforsk och SLU undersökt hur hyggen missgynnar ovanliga svampar. Men med fler hänsynsträd kan de räddas. 

Riskerna för brand är stora nu när högsäsongen. Och skogsbruket har blivit bättre på brandförebyggande åtgärder. Men det finns också förbättringspotential.

Nytt för Vision: läs utvalda artiklar direkt på webben. Använd länkarna längre ner. Du kan fortfarande ladda ner hela tidningen och läsa på skärm via länken nedan.

Ladda ner Vision nummer 2, 2022