Gå till:

Vision nummer 4, 2017

Hur mycket tillväxt tappar skogen på grund av viltbete? Håller skogsbruket på att vända trenden med sönderkörda kultur- och fornminnen? Läs om det och mycket mer i det här numret av Vision.

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen ger inspiration och inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

I det här numret kan du bland annat läsa om:

  • Gammal död ved viktigare för lavar än man tidigare trott.
  • Temperaturmätning på dialogprojektet mellan Holmens distrikt Egen skog och deras anlitade entreprenörer. Vad har det gett hittills?
  • Traktdirektiv: vilka är bristerna och hur kan de göras bättre?
  • Kan skogsbruket vända trenden med skador på forn- och kulturminnen? I Mellannorrland har en fokuserad satsning lett till förbättringar. 
  • Hur mycket tillväxt tappar skogen på grund av viltbete? Och ska man viltanpassa eller inte?
  • ... och massor av andra forskningsnyheter.

 Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Ladda ner Vision nummer 4, 2017