Gå till:

Vision nummer 2, 2014

Skogsbrukets paradgren är att jaga kostnader. Där har vi också varit synnerligen framgångsrika. Frågan är om vi varit lika skickliga på intäktssidan?

Genom att optimera tillvaratagandet av virkesråvaran, skulle vi kunna öka värdeutfallet med kanske 15–20 procent redan idag. I det här numret av Vision ger vi några exempel på hur det går till.

Ladda ner Vision nummer 2, 2014