Gå till:

Sesam – svenskt entreprenadskogsbruk i samverkan

SESAM står för Svenskt Entreprenadskogsbruk i SAMverkan och är en satsning på forskning och utveckling för att förbättra samverkan mellan utförare och beställare av entreprenadtjänster.

Idag utför entreprenörer det mesta av skogsvårds- och avverkningsarbetet i det svenska skogsbruket. Ett bra resultat ställer krav på samverkan mellan skogsföretagen och entreprenörerna. Inom SESAM arbetar Skogforsk för att förbättra denna del i försörjningskedjan. 

SESAM arbetar aktivt för att:

  • initiera och stödja utveckling som leder till förbättrad samverkan och konstruktiv dialog. Syftet är att öka effektiviteten i entreprenadskogsbruket som organisationsform.
  • stärka och integrera entreprenörsföretagen i utvecklingsarbetet för ny teknik.
  • säkerställa att Skogforsk fångar entreprenadföretagens betydelsefulla perspektiv i FoU-verksamheten för ett mer effektivt skogsbruk. 

Läs mer om SESAMs inriktning och vision här.