Gå till:

39 000 plantor är besökta och bedömda

Kalibreringsövning för inventerarna i början av september
Foto: Jonas Öhlund, Skogforsk
Årets inventering av skogliga föryngringar är klar!

15 personer har, med start 1 september, inventerat 585 planteringar i hela Sverige för att dels undersöka hur många plantor som överlevt och för att söka orsakssambanden till varför plantorna dör. Nu återstår för forskarna att analysera de insamlade uppgifterna. Planen är att presentera resultatrapporten i mitten av mars 2024.

2023-11-21 16:28